• + 371 22317588
 • Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 • Pirmd.– Piektd.: 10:00-19:00

Imigrācijas tiesības

Imigrācijas tiesības

Juridiskā palīdzība imigrācijas jautājumos
Mēs sniedzam palīdzību termiņuzturēšanās un pastāvīgas uzturēšanās atļauju un Zilo karšu (uzturēšanās atļauja augsti kvalificētiem speciālistiem) saņemšanā un tās ikgadējā reģistrēšanā, uz jebkāda veida pamatojuma, tostarp uz nekustamā īpašuma iegādes, nodarbinātības, ģimenes apvienošanās, studiju u.c. pamata. Palīdzam ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa un Latvijas pilsonības saņemšanai.
Mēs varam Jums palīdzēt:
 • TUA saņemšana, pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi. Mūsu sadarbības partneri nekustamā īpašuma jomā palīdzēs Jums piemeklēt  Jums piemērotāko nekustamā īpašuma objektu. Legal Point sniegs Jums pilna spektra juridisko atbalstu pirkuma darījumu noformēšanā, kā arī palīdzēs atrisināt jautājumus ar bankas konta atvēršanu, ja tas būs nepieciešams;
 • TUA saņemšana uz uzņēmējdarbības pamata. Legal Point nodrošina uzņēmuma dibināšanas dokumentu sagatavošanu un uzņēmuma reģistrāciju, tostarp, nodrošinām Jūsu jaundibināta uzņēmuma kvalitatīvu juridisko un grāmatvedības apkalpošanu visā tas pastāvēšanas gaitā;
 • TUA saņemšana uzņēmuma valdes locekļiem (valdes un padomes locekļi);
 • TUA saņemšana, pamatojoties uz noguldījumu bankā vai valsts vērtspapīru iegādi;
 • TUA saņemšana uz nodarbinātības vai studiju pamata;
 • TUA saņemšana uz ģimenes apvienošanās un citiem pamatiem;
 • Pastāvīgas uzturēšanas atļaujas saņemšana;
 • ES pastāvīgās iedzīvotāja statusa saņemšana;
 • Sniedzam pilna spektra atbalstu visos jautājumos, kas ir saistīti un var rasties ārzemniekam ar iekārtošanos  Latvijā;
 • Vīzu saņemšana, pagarināšana un juridiskās konsultācijas vīzas anulēšanas jautājumos;
 • Konsultācijas un atbalsts Latvijas pilsonības saņemšanas jautājumos

Saņemt konsultāciju:

Sazinies ar mums, lai atrisinātu savus juridiskos jautājumus:
Pirmd.– Piektd.: 10:00-19:00

Irina Žebčuka: Vadošā partnere

Image
Mūsu klientu konfidencialitāte ir mūsu augstākā prioritāte.

Aktuālie jaunumi termiņuzturēšanās atļaujas un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanas aspektā Latvijā

2022. gada 24. septembrī stājās spēkā grozījumi Latvijas Republikas Imigrācijas likumā, kas paredz virkni būtisku izmaiņu attiecībā uz Krievijas Federācijas pilsoņu uzturēšanos Latvijā.

Piemēram, Krievijas pilsoņiem izsniegtās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas anulēšana, ja Krievijas pilsonis nevar pierādīt valsts valodas (latviešu) zināšanas.

Tātad, ja Krievijas pilsonis vēlas atkārtoti iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, nezaudējot pastāvīgā iedzīvotāja statusu, viņam ir jāsaņem jauna pastāvīgās uzturēšanās atļauja līdz 2023.gada 1.septembrim, un, lai to iegūtu, viņam jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) apliecība par latviešu valodas prasmi (saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta piekto daļu).

Pēc 2023. gada 1. septembra iepriekš izsniegtā pastāvīgās uzturēšanās atļauja, kas nav apstiprināta ar latviešu valodas zināšanām, zaudēs spēku.

Ir svarīgi saprast, ka iepriekš minētās likuma prasības attiecas tikai uz bijušajiem Latvijas pilsoņiem vai Latvijas nepilsoņiem.

Šiem grozījumiem nav nekāda sakarā ar Krievijas pilsoņiem, kuri ir saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju, un pēc tam pastāvīgo uzturēšanos atļauju Latvijā, piemēram, pamatojoties uz ieguldījumiem utt.

No iepriekš minētā izriet, ka tiem Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri izgāja ceļu no termiņuzturēšanās atļaujas līdz pastāvīgās uzturēšanas atļaujas saņemšanas, nav jākārto atkārtots latviešu valodas zināšanu eksāmens.

Bez tam ir jāzina, ka sākot ar 2022. gada 24. septembri, Krievijas Federācijas pilsoņi var pretendēt uz sākotnējās un atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu tikai noteiktos ierobežotos gadījumos.

No tiem visizplatītākie ir:

- uzturēšanās atļaujas saņemšana saistībā ar ģimenes apvienošanos (laulātie, nepilngadīgie bērni);

- uzturēšanās atļaujas saņemšana Eiropas Savienības zilās kartes pretendentiem;

- personām, kuras saņēmušas pagaidu aizsardzību vai alternatīvo statusu Latvijā.

Ir jāzina, ka ar Imigrācijas likuma grozījumu spēkā stāšanos, iepriekš izsniegtās uzturēšanās atļaujas pagarināšana  un jaunas atļaujas saņemšana Krievijas Federācijas pilsoņiem pamatojoties uz ieguldījumu nekustamajā īpašumā, ir apturēta.

Tāpat ir mainījusies termiņuzturēšanās atļaujas noteikumi, kas bija paredzēti uz nodarbinātības pamata Latvijas Republikā ( jebkurai termiņuzturēšanās atļaujai, kas saistīta ar nodarbinātību vai komercdarbību). Jāzina, ka uzturēšanās atļaujas pagarināšana darba nolūkā ir pagarināma tikai tad, ja pēdējo trīs mēnešu laikā pirms minēto likuma grozījumu spēkā stāšanos un pirms  termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanas, persona bijusi nodarbināta un par viņu tika veikti nodokļu maksājumi.

Tajā paša laikā Krievijas Federācijas pilsonis var pretendēt uz uzturēšanās atļauju tā saucamo Eiropas Savienības "zilo karti". ES Zilā karte ir karte, ko izsniedz tikai augsti kvalificētiem ārzemniekiem, kuri tiks nodarbināti pie darba devēja Latvijā.

Lai pretendētu uz Zilo karti, ārzemniekam ir jābūt augstākajai izglītībai vismaz trīs gadus ilgā studiju programmā darba līgumā noteiktajā nozarē, kas paredzēta Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 24. decembra noteikumos Nr. 108 (2018. gada 20. februāris) vai vismaz piecu gadu profesionāla pieredze attiecīgajā nozarē.

Tātad, ja Jūs iegādājāties nekustamo īpašumu Latvijā, esiet Krievijas Federācijas pilsonis un dzīvojāt valstī, jūs nevarēsiet saņemt uzturēšanās atļaujas pagarināšanu uz jaunu 5 gadu periodu, un Jums tiks atteikta uzturēšanās atļaujas izsniegšana.

Tālāk pievērsimies tēmai par pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā. Vai tā tiek izsniegta Krievijas Federācijas pilsoņiem, kā to iegūt un kādas ir tās priekšrocības?

Lai iegūtu pastāvīgo uzturēšanās atļauju Latvijā, obligāts nosacījums ir 5 (pieci) nodzīvoti gadi Latvijā, prombūtne no valsts var būt ne vairāk kā gadu garumā vai 6 mēnešus pēc kārtas (tas ir svarīgs noteikums,  līdz ar to skaitām dienas un prombūtnes periodus valstī).

Tāpat viens no nosacījumiem ir valsts valodas eksāmena nokārtošana uz A2 kategoriju. Ja izdodas apliecināt savas latviešu valodas zināšanas likumdošanā noteiktajā apjomā un ņemot vērā 5 nodzīvotus gadus valstī, Jums ir pilnīgs pamats pretendēt uz šo statusu.

Svarīgi zināt, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 8.marta noteikumiem Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas zināšanu eksāmena kārtošanas kārtību” noteikumu 7.punktu, ir noteikti gadījumi, kad nav nepieciešams kārtot latviešu valodas zināšanu pārbaudi, proti:

 • Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā, ko apliecina attiecīgs dokuments (piemēram, diploms, sertifikāts, izraksts no attiecīgās izglītības iestādes);
 • Personas, kuras saņēmušas akreditētu mazākumtautību izglītības programmu Latvijā un nokārtojušas 9.klases centralizēto latviešu valodas eksāmenu vai 12.klases centralizēto latviešu valodas eksāmenu, ko apliecina atestāts par pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību;
 • Personas, kuras sekmīgi nokārtojušas latviešu valodas bakalaura eksāmenu Eiropas Savienības skolā, ko apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija;
 • Personas, kas jaunākas par 15 gadiem;
 • Personas, kas vecākas par 75 gadiem.

Pastāvīgās atļaujas noformēšana  ir diezgan darbietilpīgs process un dažreiz bez speciālista palīdzības neiztikt, taču šim statusam ir vairākas priekšrocības, piemēram, nav nepieciešama to ikgadēja atjaunošana, atļauju izsniedz uz 5 gadiem,  personai, kas ieguva šo statusu Latvijā tiek sniegti valsts apmaksāti medicīniskie pakalpojumi, kas ir priekšrocība. Turklāt attiecībā uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanu šodien Krievijas Federācijas pilsoņiem nav nekādu ierobežojumu.

Apkopojot iepriekš minēto informāciju.

Ja Jums ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, esiet Krievijas Federācijas pilsonis, un atļauju esiet ieguvis izejot visu iepriekš minēto procesu no uzturēšanās atļaujas līdz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, tad kopš 2022.gada  24. septembra Jums nekas nav mainījies.

Ja Jūs esiet nekustamā īpašuma īpašnieks Latvijā un Jums uz 5 gadiem izsniegtās uzturēšanās atļaujas kartes derīguma termiņš drīz beigsies, tad uz šodienu Jūs nevarēsiet pagarināt uzturēšanās atļauju uz jauno 5 gadu termiņu.

Iespējams, kas Jūs Latvijā dzīvojiet vairāk nekā 5 gadus un valsts valodas eksāmena nokārtošana ir tieši tas, par ko Jums vajadzētu padomāt tieši tagad, negaidot savu dokumentu derīguma termiņu beigas.

Ir jāzina, ka ja viens no laulātajiem nokārto valsts valodas eksāmenu un iegūst pastāvīgās uzturēšanās atļauju, tad otrajam laulātajam ir tiesības saņemt termiņuzturēšanās atļauju uz 1/2/3 gadu, pamatojoties uz ģimenes apvienošanos. Šajā kategorijā ietilpst arī nepilngadīgs bērns.

Tiem, kuri ir ieinteresēti iegūt efektīvu risinājumu jebkuros jautājumos saistībā ar termiņuzturēšanās atļauju un pastāvīgās uzturēšanās atļaujut, lūdzam sūtīt savus pieprasījumus uz lawyer@legalpoint.eu.

Sazinies:

+371 22317588

Pirmd.– Piektd.: 10.00-19:00

Sest.– Svēt: Pēc pieraksta

Birojs: Ernesta Birznieka – Upīša ielā 13, Rīgā

Kontaktforma

Lūdzu, aizpildiet nepieciešamo lauku.
Lūdzu, aizpildiet nepieciešamo lauku.
Lūdzu, aizpildiet nepieciešamo lauku.
© 2024 Legalpoint. All Rights Reserved. Jebkāda veida satura pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta.